Test matematica
Matematică Clasa a XI-a

Competențele de literație reprezintă capacitatea unei persoane de procesa în mod complex un text la prima vedere, trecând printr-un proces etapizat de lucru pentru a genera noi informații. Mai exact, competențele de literație reprezintă:

  • Capacitatea unei persoane de a citi un text,
  • Capacitatea unei persoane de a înțelege textul citit,
  • Capacitatea unei persoane de a face conexiunile dintre text cu ceea ce cunoștea înainte de a citi textul
  • Capacitatea unei persoane de a-și forma un punct de vedere în raport cu textul și de a-l exprima în scris sau oral,
  • Capacitatea unei persoane de a aplica informațiile/cunoștințele obținute în diverse situații din viațã realã.

Măsurarea nivelului de aflabetizare

Competențele de literație stabilesc nivelul de alfabetizare al unei persoane și se impart în 3 categorii/ etape:

  • Literația de bază reprezintă cunoașterea și utilizarea elementele de scriere și de citire - corespunde nivelului 1 din cadrul testelor PISA.
  • Literația funcțională reprezintă înțelegerea noțiunilor scrise și vorbite pentru integrarea și funcționarea în societate - corespunde nivelului 3-4 din testele PISA.
  • Literația multiplă reprezintă utilizarea și aplicarea competențelor de înțelegere și de conexiune între informațiile noi cu cele cunoscute, cu scopul de a produce, de a interpreta și de a evalua critic textul citit - corespund nivelul 5 din testele PISA.

Rolul competențelor de literație

Competențele de literație au un rol crucial în viața unei persoane, ajutând la dezvoltarea capacităților de reflecție și exprimare, de gândire critică și empatie, asigurând integrarea și participarea în societate la componentele vieții.

Testează-te

Testele de literație Brio

Testele de literație Brio evaluează primul nivel de alfabetizare – literația de bază.

Nu sunt evaluate nivelurile înalte ale literației (caracterizate printr-o performanță crescută și capacitatea de a interacționa cu texte complexe, informații multiple, utilizând procese cognitive complicate), ci sunt evaluate capacitățile asociate performanței acceptabile, în funcție de vârsta elevului testat.

Raport de evaluare teste de literație

În urma testului de literație, elevul primește un raport bazat pe răspunsurile date în cerințele pe text. Acest raport descrie nivelul de abilități de literație de bază (denumite și „alfabetizare funcțională”) pentru elevul testat. El se bazează pe BRIO®, sistemul de testare standardizată pentru accelerarea performanței în învățământ.

Raport

Rezultatul testelor de literație

Rezultatele sunt prezentate sub forma Indicelui de literație, un scor care poate varia între 0 (foarte slab) și 100 (foarte competent). Scorul total reflectă nivelul general al abilității de literație. Acest scor poate fi o estimare a capacității generale a elevului de a înțelege și analiza informațiile dintr-un text dat. În raport sunt furnizate, de asemenea, și scorurile pentru cele trei componente ale literației: localizarea informației, înțelegerea și reflecția.

Testează-te
Structură test
capitolul 1
Algebra - Permutari si matrice
capitolul 2
Algebra - Determinanti
capitolul 3
Algebra - sisteme de ecuatii liniare
capitolul 4
Analiza - Multimi si siruri. Functii. Limite de functii si continuitate
capitolul 5
Analiza - Functii continue, derivabile si reprezentarea grafica
Metodologia de testare Brio

Brio are la bază un număr foarte mare de itemi (probleme de rezolvat), calibrați prin testarea pe eșantioane reprezentative de elevi români.

Pentru efectuarea unui test, elevul trebuie să selecteze la început clasa și capitolele din care dorește să fie testat, iar sistemul alege în mod dinamic o serie de întrebări care acoperă materia respectivă. Pe parcursul testării, întrebările se vor adapta ca și grad de dificultate în funcție de performanța dovedită de elev. La final, sistemul oferă un raport care, fără să arate răspunsurile corecte sau greșite, analizează cunoștințele elevului pentru fiecare capitol în parte și oferă indicații pentru îmbunătățirea lacunelor identificate.

Brio este un sistem computerizat și se bazează numai la matematică pe o bancă de peste 20.000 de probleme care acoperă în totalitate programa școlară.

Pentru că fiecare test este configurat automat de sistem, întrebările nu se repetă, chiar dacă un elev dorește să dea de 10 ori același test.

Sistemul de testare este dinamic și are un număr mare de avantaje față de testele clasice.

Brio permite retestarea unui elev fără ca întrebările să se repete, dar permite în același timp comparabilitatea perfectă a rezultatelor de la două testări.