BRIO pentru elevii cu dizabilități

Șanse egale pentru toți elevii.

În conformitate cu misiunea sa de a crește performanța școlară la nivel național, BRIO susține egalitatea de șansă în rândul tuturor elevilor din România, inclusiv al celor cu dizabilități sau al celor care provin din medii cu acces limitat la resurse. BRIO încurajează astfel ideea de a cultiva potențialul fiecărui elev român, precum și de a identifica și ajuta copiii cu nevoi speciale.

Ce înseamnă o dizabilitate?

Prin dizabilitate, BRIOface referire la orice deficiență fizică sau mentală care afectează semnificativ și pe termen lung capacitatea unei persoane de a desfășura una sau mai multe activități zilnice considerate normale.

BRIO vine în întâmpinarea nevoilor speciale ale elevilor cu dizabilități, în limitele unor ajustări rezonabile impuse de specificul și metodologia acestui sistem de testare educațională standardizată.

Cum pot fi accesate testele BRIO de elevii cu dizabilități?

Există o varietate mare de dizabilități care pot afecta în moduri și în grade foarte diferite procesul de aplicare a testelor psihometrice și implicit a testelor BRIO. Natura fiecărei afecțiuni poate permite ajustarea unor parametri legați de modul de aplicare a testelor (de exemplu, creșterea intervalului de timp alocat unei sesiuni de testare) sau de tehnicile de evaluare folosite (metoda creion-hârtie versus metoda de evaluare online). Din păcate sunt și multe afecțiuni care nu pot fi aliniate cu metodologia de testare educațională standardizată.

Cea mai bună metodă de a identifica existența unor soluții de ajustare a testelor BRIO pentru elevii cu dizabilități este analiza individuală a fiecărei nevoi în parte. Spre exemplu, un elev care suferă de dislexie poate fi dezavantajat în evaluarea prin testele online, iar o ajustare rezonabilă a procedurii de testare în acest caz ar putea fi efectuarea testului sub forma unui examen oral.

BRIO se angajează să analizeze fiecare nevoie specifică a elevilor cu dizabilități pentru a vedea dacă poate furniza o soluție rezonabilă de ajustare a testării. În acest sens, cererile trebuie formulate în mod detaliat și trimise la adresa test@brio.ro

Testele BRIO sunt aprobate de
GAZETA MATEMATICA

 
SPONSOR FONDATOR