Despre testarea standardizată

Ce este testarea educațională standardizată

Testele sunt utilizate în toate domeniile vieții sociale pentru a măsura caracteristici individuale importante. Testele utilizate în domeniul științelor sociale și umaniste ne însoțesc și înconjoară zi de zi, de exemplu în medicină (scorul Apgar pentru nou-născuți), psihologie (testarea pentru angajare), sau pedagogie (notele școlare).

Testarea și-a dezvoltat în timp un repertoriu tipic de metode și s-a specializat într-o ramură care este aproape o știință separată: psihometria. Aceasta se ocupă de măsurarea (metricitatea) caracteristicilor psihologice, printre care se numără nu doar trăsăturile de personalitate sau aptitudinile, ci și atitudinile și mai ales cunoștințele și deprinderile, multe dintre ele dobândite în școală. Așadar, psihometria are misiunea de a dezvolta modalități robuste, obiective și corecte de măsurare a achizițiilor academice, iar acest lucru se face prin intermediul testelor standardizate.

Testele standardizate sunt normate, adică răspunsurile pe care le dau participanții sunt raportate la cele date anterior de un grup de comparație format din alte persoane similare (de exemplu, alte persoane de aceeași vârstă). În acest fel scorul poate fi interpretat în mod obiectiv, nefiind dependent de blândețea sau severitatea evaluatorului, sau de lejeritatea ori dificultatea întrebărilor. Așadar, un test standardizat (normat) aduce o interpretare superioară simplei raportări a răspunsurilor corecte sau greșite.

De asemenea, spre deosebire de cea mai mare parte a testelor ad-hoc (uneori încropite la repezeală), testele standardizate sunt bazate pe principii științifice care țin de științele măsurării (psihometrie). Ele utilizează metode statistice complicate pentru a respecta principiile de fidelitate și validitate, adică acuratețe (lipsă de eroare) și adecvare (corectitudine, acoperirea teritoriului țintit). De aceea sunt mult mai riguroase decât testele dezvoltate ad-hoc și pot afirma cu mai multă tărie că sunt aliniate cu dezideratul democratic și etic al corectitudinii, imparțialității (”fairness”) și al lipsei de eroare (”lack of bias”).

Testele standardizate oferă multiple avantaje celor care le utilizează:

Sunt obiective și imparțiale

Oferă măsurarea obiectivă, desprinsă de interesul cuiva, de incapacitatea de a alege itemii cei mai potriviți, de nivelul mai scăzut sau mai ridicat pe care îl impune sau practică un profesor, de interesele sau preferințele subiective pe care le poate avea o instituție sau o persoană, de principiile profesorului sau ale școlii.

Sunt lipsite de eroare

Asigură rezultate convergente pentru toți cei care dau testul, indiferent de momentul sau condițiile de testare.

Sunt valide

Măsoară acele caracteristici pe care intenționează să le măsoare, le măsoară complet (nu omit componente) și nu măsoară nimic în plus.

Sunt criteriu de performanță

Asigură o corelație mare între rezultatele la test și performanța viitoare, prezisă de test (de exemplu, performanța academică sau profesională).

Scop ultim al oricărui test educațional standardizat este acela de a oferi informație obiectivă, independentă, care să servească școlarilor evaluați, părinților și tutorilor, profesorilor, școlii și sistemului de educație în ansamblul său.

Testele BRIO sunt aprobate de
GAZETA MATEMATICA

 
SPONSOR FONDATOR