Despre metodologia de testare

Metodologia de testare BRIO

Sistemul de Testare Standardizată BRIO evaluează cunoștințele și competențele școlare ale elevilor din clasele 1-12. Sistemul va conține la finele anului 2016 teste pentru matematică, limba română, fizică și chimie. La acest moment sistemul conține testele pentru matematică și acoperă programa școlară a claselor 1-12.

Sistemul de Testare Standardizată BRIOeste computerizat și se bazează numai la matematică pe o bancă de peste 20.000 de itemi (întrebări) care acoperă în totalitate programa școlară. Din această bancă de itemi, pentru fiecare testare se alocă un număr de întrebări adecvate nivelului clasei și domeniilor alese de elevul testat. Aceasta înseamnă că nici una din sesiunile de testare nu este identică alteia – un copil care dă de 10 ori la rând această testare nu va avea cu cea mai mare probabilitate nici măcar o singură problemă comună în două dintre teste.

De aceea sistemul de testare este dinamic și are un număr mare de avantaje față de testele clasice. BRIO permite retestarea unui elev fără ca itemii să se degradeze prin expunere repetată, dar permite în același timp comparabilitatea perfectă a rezultatelor de la două testări pentru că, deși nici un item nu este identic între cele două testări, modelele matematice pe care sistemul de testare se bazează face ca cele două testări să fie echivalente ca dificultate.

Testele se bazează pe un model psihometric numit Teoria Răspunsului la Item (Item Response Theory, IRT). Acest model psihometric calculează pentru fiecare întrebare un număr de trei parametri, numiți ”dificultatea”, ”discriminarea” și ”probabilitatea ca răspunsul corect să fie ghicit”. De exemplu, dificultatea unui item este dată de numărul de elevi, de aceeași vârstă cu elevul care dă un anumit test, care au reușit să rezolve corect întrebarea respectivă. Dacă foarte mulți elevi rezolvă întrebarea corect, dificultatea ei este mică. Cunoașterea exactă a dificultății fiecărei întrebări și a altor parametri caracteristici pentru această întrebare permite modelarea matematică a competenței unui elev care este evaluat cu sistemul de testare BRIO.

Toate problemele (întrebările) au fost cu grijă experimentate și calibrate pe eșantioane reprezentative de elevi, de la clasa I la clasa a XII-a. Acest model psihometric nu poate funcționa decât dacă toți parametrii pentru toți itemii sunt cunoscuți în prealabil. De aceea, sistemul BRIO a normat toate întrebările din banca de itemi pe un număr de peste 60.000 de elevi de vârstă școlară, grupați în eșantioane reprezentative pentru România de aproximativ 5.000 de elevi din fiecare clasă școlară, de la clasa I la clasa a XII-a.

Rapoartele generate acoperă în detaliu nivelul general de abilitate al copilului și performanța lui la diversele secțiuni testate. Întrebările sunt selecționate în așa fel încât să fie și mai simple, și medii, și mai dificile. Ele sunt de asemenea selectate în așa fel încât să acopere cu grijă fiecare secțiune (capitol din programă) care se dorește testată. Din acest motiv, rapoartele care sunt generate de Sistemul de Testare Standardizată BRIO oferă detalii privind competența generală, dar și competențele specifice ale elevului testat.

Un scurt rezumat al metodologiei de testare. Așadar, sistemul se bazează pe o bancă imensă de itemi, calibrați cu grijă pe populația școlară a României, prin testarea în prealabil a unui număr mare de școlari. În funcție de alegerile elevului care dă testarea (adică în funcție de clasa pentru care se face testarea și de secțiunile din programă care se doresc testate), sistemul alege în mod dinamic un număr de itemi, modelând matematic nivelul de abilitate al elevului. Apoi sistemul oferă un raport care, fără să arate întrebările corecte sau greșite, prezintă în detaliu nivelul general de abilitate și competențele specifice ale elevului testat. Raportul poate fi astfel utilizat atât pentru evaluări sumative cât și în scop formativ, pentru a stabili parcursul viitor de dezvoltare al fiecărui elev.

Testele BRIO sunt aprobate de
GAZETA MATEMATICA

 
SPONSOR FONDATOR