Ce este BRIO?

BRIO este Sistemul de Testare Standardizată din România care asigură măsurarea precisă și obiectivă a nivelului de cunoștințe și competențe pentru elevii din clasele I-XII. Testele BRIO sunt disponibile deocamdată pentru matematică și vor fi completate în curând cu teste pentru limba română, fizică și chimie. Ele sunt un instrument ştiinţific şi modern, care evaluează competența şi nivelul de pregătire al elevilor din clasele I-XII, conform celor mai înalte standarde internaționale.

Misiunea BRIO este accelerarea performanței școlare la nivel național, printr-un instrument de evaluare științific, unic în România. Această inițiativă privată aparține unei echipe de experți care susțin creșterea competitivității elevilor români prin accesul la instrumente educaționale de ultimă generație.

Platforma BRIO se adresează elevilor, părinților, profesorilor și directorilor de școli sau licee. Accesul utilizatorilor la testele standardizate se face simplu, prin achiziția unor „credite de testare” care se plătesc online, cu ajutorul cardului bancar. Aceste teste se pot configura automat în funcție de nivelul detectat al elevului care este evaluat, pentru a oferi o imagine completă a cunoștințelor și competențelor acestuia. Ele identifică cu precizie zonele de competență și punctele care necesită îmbunătățire, precum și locul unui elev în raport cu toți ceilalți elevi de vârsta sa din țară.

Metoda de testare BRIO este superioară tuturor testelor ad-hoc de la clasă și unică față de toate testele digitale concepute pentru elevii români. Metoda este dezvoltată de specialiști în psihometrie și profesori cu expertiză recunoscută, pe baza unor modele și proceduri statistice consacrate internațional și utilizate în prestigioasele teste GMAT, GRE și SAT. În România, sistemul BRIO a implicat pentru matematică 60.000 de elevi testați și 200.000 de ore de testare pentru calibrarea itemilor. Baza de întrebări astfel rezultată cuprinde doar pentru matematică 20.000 de itemi și garantează acoperirea minuțioasă a întregii programe școlare anuale, în cadrul fiecărui test.

Testele pentru matematică au fost verificate și avizate de Gazeta Matematică, cea mai respectată și cea mai longevivă publicație cu profil matematic din România. Această atestare dovedește faptul că testele sunt atât un instrument de verificare a cunoștințelor elevilor, cât și un bun antrenor al celor care vor să obțină performanță la concursuri sau olimpiade.

Cel mai modern sistem de evaluare școlară din România

Este singurul instrument prin care elevii, părinții și profesorii din România pot afla răspunsul la două întrebări esențiale:

Unde

se situează elevul din punct de vedere al cunoștințelor și competențelor actuale?

CUM

poate elevul să atingă maximul de performanță?

UNDE se situează elevul din punct de vedere
al cunoștințelor și competențelor actuale?

Brio indică sub formă de scor-centilă poziția ocupată de un elev în ierarhia tuturor celorlalți elevi din segmentul său de vârstă, din România.
Astfel, pentru un elev care se află la centila 70 vom spune că doar 30% dintre elevii din România (de acea vârstă sau clasă) sunt mai buni decât el și că 70% sunt mai slabi sau egali cu el. Niciun alt test nu poate spune cu atâta acuratețe cât de bun este un școlar, dincolo de orice interpretare subiectivă inerentă evaluărilor umane.

Rol de motivație.

Prin oferirea acestui reper competitiv, Brio încurajează evoluția elevilor către atingerea unui scor cât mai mare și poate monitoriza progresul acestora prin testare repetată, fără ca itemii (întrebările) testelor să se repete.

Rol de orientare școlară și profesională.

Scorul-centilă oferă și predicții importante pentru pașii viitori. De exemplu, elevii plasați peste o anumită centilă au șanse foarte mari de a obține note bune la evaluările claselor a II-a, a IV-a, a VI-a, Testarea Națională, BAC și alte examene sau de a fi acceptați la anumite școli, pe când elevii plasați la scoruri mai mici au probabilități mari de a eșua în diversele lor obiective școlare. De aceea, aceste scoruri pot fi, după caz, semnale încurajatoare sau semnale de alarmă obiective, pe baza cărora elevii, profesorii și părinții pot lua decizii informate.

Avantaje

  • BRIO indică sub formă de centilă poziţia ocupată de un elev în ierarhia tuturor celorlalţi elevi din segmentul său de vârstă, din România.
  • BRIOare rol de motivaţie.
  • BRIOare rol de orientare şcolară
    şi profesională.
  • Pentru fiecare test finalizat,
    BRIO generează un raport de performanţă cu rezultate acţionabile.
  • BRIO este un ghid de evoluţie.

CUM poate elevul să atingă maximul de performanță?

Evaluare detaliată și rezultate acționabile.
De aceea, la fiecare test finalizat, Brio generează un raport de performanță cu rezultate acționabile, indicând precis sub-domeniile la care elevul trebuie să mai lucreze, pe lângă cele la care este competitiv. De exemplu, pentru clasa a IX-a, în cadrul domeniului ”Matematică”, există sub-domeniile algebră și geometrie iar în cadrul algebrei avem cel puțin mulțimea numerelor reale, elemente de logică matematică, inducția matematică, șiruri, progresii, funcții numerice și altele. Rareori un elev este deopotrivă de slab sau de bun în toate aceste zone. De aceea testele BRIO oferă și punctaje pe fiecare dintre sub-capitole, în afara scorului total pentru materia testată.

Ghid de evoluție.
Rapoartele generate în urma unui test BRIO sunt concepute pentru a susține evoluția școlarilor. Ele cuprind explicații detaliate privind nevoile individuale de învățare, dar și recomandări pentru accelerarea progresului. Elevii sunt încurajați să urmărească indicațiile din raportul primit și să repete periodic testarea pentru a urmări evoluția rezultatelor.

Doresc să creez cont

Testele BRIO sunt aprobate de
GAZETA MATEMATICA

 
SPONSOR FONDATOR